Närsynthet

Den som är närsynt ser bäst på kort avstånd och har svårt att se tydligt på längre avstånd. Orsaken är att ögats fokuspunkt hamnar en bit framför näthinnan istället för på den. Att detta sker kan ha olika anledningar, antingen ögats längd eller linsens brytningsförmåga.

Det finns ett samband mellan närsynthet och andra allvarliga ögonproblem, det är till exempel vanligare med näthinneavlossning och glaukom hos personer som är närsynta.

Det finns olika teorier om varför vissa blir närsynta, de flesta är dock överens om att ärftliga faktorer är de tyngst vägande i sammanhanget. Miljöfaktorer har dock troligtvis också en roll, till exempel finns det studier som visar att stärkelserik och fet mat, stress och stillasittande kan orsaka närsynthet.

För att korrigera närsynthet, även kallat myopi, används en konkav lins.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.